Kontakto

Formulario sinple hau betez, edozein zalantza, iradokizun, iruzkin edo kexa helarazi ahal izango diguzu.

Gure posta elektronikora ere idatz diezagukezu

adinekoenegoitzak@gipuzkoa.eus

Emandako datuak galdetegi honetako kontakturako eskaera kudeatzeko bakar-bakarrik erabiliko dira. Datu horiek, GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAn ardurapean dagoen fitxategi egokira gehituko dira, eta ez dira izango, inolaz ere, tratamendu edo hirugarren bati lagatzeko xede, dagokionaren zalantzarik gabeko baimenarekin edo indarrean dagoen legeak baimentzen dituen egoeretan. Erabiltzaileak emandako datu pertsonalen tratamendu automatizatua baimentzen du. Emandako datuak egiazkoak izatearen ardura izango du eta erakunde honek beretzat gordetzen du datu faltsuak eman dituen pertsona oro erregistratutako tratamendutik baztertzeko eskubidea beste ekintzen kalterako izan gabe.