Atzealdea Sanitas Residencial Txindoki

Sanitas Residencial Txindoki
Zubizkitza 75
943 80 55 92
atencionamayores@sanitas.es
https://www.sanitas.es/sanitasresidencial/residencias-mayores/residencia-txindoki