Atzealdea Sanitas Residencial Miramon

Sanitas Residencial Miramon
Paseo de Miramon 193
943 30 93 10
atencionamayores@sanitas.es
https://www.sanitas.es/sanitasresidencial/residencias-mayores/nuestras-residencias/residencias-mayores-miramon/servicios/index.html