Atzealdea Egoitza zentroa mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat

2023 / 02 / 17

INFORMAZIO OROKORRA
Helburua
Mendekotasuna duten adinekoen egoitza batean plaza bat eskatzea.
Adinduentzako egoitza zentroak ohiko bizileku edo bizileku iraunkorra eta, hala dagokionean, aldi baterako bizilekua izateko zentroak dira, mendekotasun egoeran dauden adinduentzat, pertsona horiek dituzten premiak bere ohiko ingurunean edo bizileku aukera arinagoetan behar bezala asetzerik ez dagoenean laguntza handiagoak behar dituztelako. Zentro horiek arreta integral eta jarraitua eskaini beharko dute, pertsona horien autonomia maila mantentzeko, dituzten muga funtzionalak konpentsatzeko eta behar duten banakako laguntza eskaintzeko. Horretarako prebentzio prestazioak, gaikuntza prestazioak eta laguntza prestazioak garatuko dituzte.

Informazio gehiago